آینده صنعت VoIP تا سال 2020

آینده صنعت VoIP تا سال 2020

سرویس VoIP به هزاران دلیل در حال افزایش محبوبیت خود است و مدرک اصلی این مدعا، اعدادی هستند که این محبوبیت را به نمایش می گذارند و بنیاد Future Market insights با استفاده از این اعداد گزارشی از وضعیت فناوری ویپ در سال های جاری ارائه نموده است.

نوآوری های جدید در سرویس ویپ به عنوان پاسخی به رشد روز افزون مصرف کنندگان آن ایجاد شده است مانند توسعه زیرساخت های شبکه و استفاده از Cloud. این نوآوری ها باعث افزایش کارایی، کاهش هزینه ها و بطور کلی بهتر کردن تجربه ایجاد ارتباطات شده است.

خوب، اجازه دهید با استفاده از اعداد تصویری از بازار ویپ را تجسم نماییم. از بازار مصرف شروع می کنیم که در سال 2012 نزدیک به 53 میلیون مشترک را جذب خود کرد و بیش از 20 بیلیون دلار درآمد حاصل شد. انتظار می رود یک رشد انفجاری از این تعداد و مبلغ تا سال 2020 بدست بیاید.

در بخش شرکت ها با اعداد بسیار بزرگتری مواجه هستیم. در حدود 100 بیلیون مشترک تا سال 2012 و درآمد 40 بیلیون دلاری در همان سال. این اعداد چشمگیر در حالی بدست آمده است که انتظار می رود میزان آن تا سال 2019 دوبرابر شود و تا سال 2020 تقریبا 90 بیلیون درآمد کسب گردد.

در قسمت ارتباطات ویپ از طریق کامپیوتر به کامپیوتر در سال 2012 در حدود 21 بیلیون دلار درآمد کسب شد و با 57 میلیون مشترک. در قسمت تماس های تلفن به تلفن نیز در همین سال این درآمد به حدود 16 بیلیون و با تعداد 36 میلیون مشترک رسید.

همانطور که می بینید این اعداد بسیار بزرگ و سنگین هستند و بسیاری از شرکت ها را وسوسه می کنند که به این بازار بزرگ راه پیدا کرده و سرویس های ویپ بین شهرها و کشورها را ارائه دهند. شرکت هایی نظیر 8*8، AT&T، Nextiva، InPhonex و Vonage Holding از جمله این شرکت ها هستند که سهم بالایی از درآمدهای این حوزه را از آن خود کرده اند.