معرفی 20 برند برتر دنیا

رتبه بندی 20 برند پولدار دنیا و پیشتازی شرکت های فعال در حوزه IT

در جدیدترین تحقیقات انجام شده، از گرانترین برندهای جهان، شرکت  Apple با 247 میلیارد دلار مقام اول این فهرست را به خود اختصاص داد.

در میان برندهای جهان نام هایی دیده می شود که حتی برای دورافتاده ترین و محروم ترین مردم جهان نیز آشنا و مورد اعتماد هستند. نکته مهم در رابطه با این لیست پیشتاز بودن شرکت های فعال در حوزه IT و مخابرات  می باشد.

در زیر لیست 20 برند برتر جهان ارائه شده است:

1 – Apple با ارزش 247 میلیارد دلار

2 – Google با ارزش 173 میلیارد دلار

3 – Microsoft با ارزش 116 میلیارد دلار

4 – IBM با ارزش 94 میلیارد دلار

5 – Visa با ارزش 92 میلیارد دلار

6 – AT&T شرکت فعال در حوزه مخابراتی با ارزش 89 میلیارد دلار

7 – شرکت مخابراتی Verizon با ارزش 86 میلیارد دلار

8 – CocaCola با ارزش 84 میلیارد دلار

9 – Mc Donald’s با ارزش 81 میلیارد دلار

10 – Marlboro شرکت فعال در حوزه دخانیات با ارزش 80 میلیارد دلار

11 – شرکت هلدینگ اینترنتی تنسنت چین با ارزش 77 میلیارد دلار

12 – Facebook با ارزش 71 میلیارد دلار

13 – علی بابا فعال در حوزه تجارت با ارزش 66 میلیارد دلار

14 – Amazon با ارزش 62 میلیارد دلار

15 – China Mobile با ارزش 60 میلیارد دلار

16 – Wells Fargo فعال در حوزه مالی و بانکی با ارزش 59 میلیارد دلار

17 – جنرال الکتریک با ارزش 59 میلیارد دلار

18 – Ups فعال در حوزه حمل و نقل هوایی با ارزش 52 میلیارد دلار

19 – Disney با ارزش 43 میلیارد دلار

20 – Master Card با ارزش 40 میلیارد دلار