سقوط هواپیمای خورشیدی گوگل

هواپیمای خورشیدی گوگل در مکزیک سقوط کرد، آیا گوگل باز ادامه می دهد؟

بر اساس گزارش بلومبرگ بیزینس، سازمان ملی حمل و نقل ملی در حال بررسی یک سقوط هواپیمایی است که بر طبق گفته‌ها، این هواپیما مربوط به هواپیمای خورشیدی شرکت گوگل با نام سولارا 50 است که وظیفه‌ی حمل و توزیع رایگان اینترنت را دارد.

در این حادثه به کسی آسیبی نرسیده، اما سقوط این هواپیما برای ادامه پروژه اینترنت دار کردن مردم جهان با هواپیمای خورشیدی زیر سؤال رفته است.

اخیراً گوگل با خرید شرکت «تایتان آئرو اسپیس» هواپیمای خورشیدی بدون سرنشینی به عرض 50 متر ساخت تا بتواند استارت کار خود برای توزیع اینترنت را مورد آزمایش قرار دهد.

کورتنی هون، یکی از سخنگویان شرکت گوگل در خصوص این حادثه گفت:

اگرچه نمونه‌ی اولیه از هواپیمای اینترنتی ما سقوط کرد، اما ما هنوز هم در تصمیم خود در خصوص ارائه‌ی اینترنت و کمک به مردم توسط این هواپیما مصمم هستیم. همواره بخشی از ساخت یک تکنولوژی جدید در طول راه به موانعی برخورد می‌کند.

دربخشی از پروژه رؤیایی گوگل(منهای اینترنت بالنی) شبکه‌ای کردن ده‌ها هواپیمای خورشیدی بدون سرنشین و توزیع اینترنت هم‌زمان تعریف‌شده است و این سقوط می‌تواند برای ادامه این پروژه پیامد بدی داشته باشد.