ترفندی ساده برای افزایش اعتماد به نفس در شرایط استرس زا

ترفندی ساده در افزایش اعتماد به نفس در شرایط استرس زا

شاید به این نکته توجه کرده باشید که همیشه در شرکت و به خصوص در اتاق کنفرانس ناخوداگاه شرایطی ایجاد می شود که سیستم های عصبی ما را تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد استرس می شود، از علائم آن نیز عرق کردن و تکان دادن پاها می باشد.

خوشبختانه یک راه بسیار مفید برای از بین بردن استرس در این شرایط وجود دارد: در شرایط یکسانی که می خواهید با دیگران در جلسه، مکالمه ای داشته باشید، با خودتان به همان شکل صحبت کنید. این تمرین تاثیر بسزایی در افزایش اعتماد به نفس در افراد ایجاد می کند.

تحقیقاتی که به رهبری آقای Ethan Kross دکتر روانشناس دانشگاه میشیگان انجام گرفته نشان می دهد که در این نوع تمرین صحبت با خود از ضمیر “من” استفاده نکنید و به جای آن از ضمیر “شما” و یا نام کوچک خود استفاده کنید.

برای توضیح بیشتر این مطلب اشاره می کنیم به تحقیق عملی که روانشناس فوق الذکر بر روی تعدادی از مردان و زنان فارق التحصیل دانشگاه انجام داد. او از آنها خواست که در رابطه با این موضوع که چرا در کار مورد علاقه شان واجد شرایط شدند، دقایقی سخنرانی کنند. هر کسی 5 دقیقه وقت داشت که خود را برای سخنرانی آماده کند، سپس همه آنها آموزش داده شدند که بر روی یک کاغذ بنویسند از لحاظ روانشناسی چگونه توانستند خود را برای یک سخنرانی آماده کنند. در متن نوشته شده بعضی از آنها از ضمیر “من” بسیار استفاده کرده بودند، دسته دوم از ضمیر “شما” و دسته سوم از نام کوچکشان.

نتایج نشان داد کسانی که از ضمیر “من” استفاده کرده بودند مانند این جمله “من چگونه می توانم در 5 دقیقه سخنرانی کنم؟” دائم نگران سخنرانی خود بوده اند و در آن موفقیت زیادی نیز کسب نکردند. از سوی دیگر دسته دوم و سوم توانستند با اعتماد به نفس بیشتری سخنرانی خود را انجام دهند. آنها برای مثال نوشته بودند “جان، شما می توانید این سخنرانی را در 5 دقیقه انجام دهید.”

پس از همین امروز تمرینات خود را در این زمینه آغاز کنیم و سعی کنیم در مکالمات از ضمیر دوم و سوم شخص برای خطاب کردن خود استفاده نماییم. بعد از مدتی مشاهده می کنیم همین نکته کوچک چه تاثیر بسزایی بر روی افزایش اعتماد به نفس و کاهش استرس در ما دارد.